Dowiedz się więcej

O Funduszu

Celem Funduszu Wsparcia Praworządności jest wsparcie materialne przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, którzy zostali pokrzywdzeni w związku ze swoją działalnością zawodową i społeczną realizowaną na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce, a także przyznawania nagród dla osób i organizacji społecznych, które wykazały się szczególną aktywnością w działalności zawodowej lub społecznej na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce.

Fundusz Wsparcia Praworządności jest skierowany do każdego sędziego, prokuratora i innego przedstawiciela zawodu prawniczego, który ze względu na podejmowaną przez siebie aktywność i działania na rzecz praworządności znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Regulamin Funduszu

REGULAMIN FUNDUSZU WSPARCIA PRAWORZĄDNOŚCI powołanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy w celu udzielania pomocy materialnej dla osób wykonujących zawody prawnicze, które zostały pokrzywdzone w związku z działalnością zawodową i …

Rada Społeczna

Do zadań Rady Społecznej należy ocena i opiniowanie wniosków o pomoc materialną i Nagrodę Stowarzyszenia, a także przedstawienie rekomendacji dotyczącej rozpatrzenia tych wniosków. W skład Rady Społecznej aktualnie wchodzą: Andrzej …

Nagroda finansowa

Stowarzyszenie może przeznaczyć środki zgromadzone na Funduszu na nagrodę finansową dla osób wykonujących zawód prawniczy lub organizacji społecznych, które wykazały się szczególną aktywnością w działalności zawodowej i społecznej na rzecz …