Lista osób, przedsiębiorców i innych podmiotów, które wsparły Fundusz i wyraziły zgodę na opublikowanie informacji. Wszystkim darczyńcom, również tym niewymienionym poniżej serdecznie dziękujemy. Bez Waszego wsparcia realizacja celu, w jakim powołany został Fundusz nie byłaby możliwa.