Kto może wnioskować o wsparcie?

Osoba wykonująca zawód prawniczy, która wskutek swojej aktywności zawodowej lub społecznej znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności, gdy pogorszenie sytuacji materialnej tej osoby jest konsekwencją rozstrzygnięcia podjętego przez osoby wchodzące w skład Izby Dyscyplinarnej, urzędującej w budynku Sądu Najwyższego.

Jakie są formy wsparcia?

Fundusz udziela pomocy finansowej w formie:

Darowizny – w związku z ograniczeniem wysokości wynagrodzenia (pomoc materialna udzielana jest w wysokości realnie poniesionej szkody) oraz w związku z pozbawieniem lub ograniczeniem możliwości wykonywania zawodu (pomoc materialna udzielana jest w wysokości do trzech uposażeń sędziego sądu rejonowego); 

Pożyczki – pomoc materialna w tej formie jest udzielana wg zasad ustalanych indywidualnie, znajdujących odzwierciedlenie w podpisywanej umowie pożyczki. Osoba uzyskująca pożyczkę ma obowiązek ją niezwłocznie zwrócić w sytuacji, gdy otrzymała z innych źródeł odszkodowanie lub zadośćuczynienie, wskutek czego jej sytuacja, będąca podstawą przyznania pożyczki, uległa poprawie.

Jak uzyskać pomoc?

Pomoc materialna przyznawana jest na wniosek osoby wykonującej zawód prawniczy lub przez osobę trzecią za zgodą osoby wykonującej zawód prawniczy.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM.


Pobierz wniosek o udzielenie pomocy materialnej


Jak złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek należy podpisać i wysłać na adres:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
c/o Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp.j.
ul. Sandomierska 8 lok. 5
02-567 Warszawa

W jakiej wysokości wsparcie mogę otrzymać?

Pomoc materialna w formie darowizny może zostać przyznana:

  • w związku z ograniczeniem wysokości wynagrodzenia – pomoc materialna udzielana jest w wysokości realnie poniesionej szkody;
  • w związku z pozbawieniem lub ograniczeniem możliwości wykonywania zawodu – pomoc materialna udzielana jest w wysokości do trzech uposażeń sędziego sądu rejonowego. W wyjątkowych przypadkach pomoc materialna może zostać przyznana w wyższej wysokości.