Stowarzyszenie może przeznaczyć środki zgromadzone na Funduszu na nagrodę finansową dla osób wykonujących zawód prawniczy lub organizacji społecznych, które wykazały się szczególną aktywnością w działalności zawodowej i społecznej na rzecz ochrony standardów konstytucyjnych, praworządności i praw człowieka w Polsce, a także etyki wykonywania zawodów prawniczych, jako wyraz szczególnego uznania dla ich dorobku zawodowego i społecznego oraz wsparcia w dalszej pracy na rzecz ochrony tych wartości.

Nagroda jest przyznawana na wniosek, który może złożyć każdy, kto uzna, że wyróżnienie osoby wykonującej zawód prawniczy lub organizacji społecznej jest uzasadnione jej dorobkiem zawodowym lub społecznym oraz celami ustanowienia Nagrody.

Wniosek składa się do Zarządu Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem i zgodą osoby lub organizacji społecznej mającej otrzymać Nagrodę.    

Nagrodę przyznaje Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej, w miarę środków zgromadzonych w Funduszu. Wysokość nagrody określa indywidualnie Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej.