Stowarzyszenie przeznacza na pomoc materialną oraz Nagrody środki Funduszu uzyskane na ten cel z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorców oraz od innych fundatorów.

Możesz wspomóc Fundusz Wsparcia Praworządności poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy:

Nr konta (Bank Handlowy):

94 1030 0019 0109 8503 3004 0742

W tytule prosimy wpisywać: darowizna na Fundusz Wsparcia Praworządności